telefon: (33) 85 87 162
biuro@swchrobaczy.pl

O Spółce

Spółka Wodna dostarcza wodę na warunkach określonych:

  1. Ustawą z dnia 18 lipca 2001 - Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642.) w szczególności art. 164 -184.
  2. Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 (Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747)
  3.  w aktualnie obowiązującym Statutcie Spółki Wodnej.

Spółka Wodna Brenna-Chrobaczy-Centrum w Brennej z siedzibą przy ul. Wyzwolenia 75, 43-438 Brenna, zarejestrowana w Katastrze Spółek Wodnych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach pod poz. 16/MW (Lp. 150 KW b. pow. Cieszyński księga II).


Organy Spółki:

Skład Zarządu :

Pracownicy:

          Maria Kłósko - księgowa Spółki

          Anna Dawid - obsługa biura Spółki

          Leopold Stana - konserwator stacji uzdatniania wody

          Andrzej Rudzicki - konserwator SUW i sieci wodociągwej

 

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

          Jan Siemianowski - przewodniczący komisji

           Erwin Bojda - członek komisji

           Krystyna Mędrek - członek komisji