telefon: (33) 85 87 162
biuro@swchrobaczy.pl

Aktualności

Informacja:

W dniu 02.07.2019 r. w godz. 9:00-12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody na ul. Zielonej, Pasieki, Partyzantów.

OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE OD 01.01.2019 r.

Należności za dostarczanie wody uchwala Walne Zgromadzenie Delegatów Spółki, na podstawie §18 pkt. 3 Statutu.

Świadczenia Członków na rzecz Spółki:

  1. za dostarczaną wodę w kwocie 3,60   zł  + podatek 8% VAT za 1 m³.
  2. za wodomierz o średnicy poniżej 1 cala w wysokości 9,20 zł   +  8% podatek VAT  miesięcznie,
  3. za wodomierz o średnicy 1 cal i powyżej 1 cala w wysokości 18,40 zł   + 8%  podatek VAT miesięcznie,
  4. w przypadku nie posiadania przez Członka Spółki wodomierza – ustala się świadczenie w formie „ryczałtu” w kwocie 5,00 m³ x wysokość świadczenia za wodę ustalonego w pkt. 1.

Należności za dostarczanie wody dla odbiorców:

  1. za dostarczaną wodę w kwocie 4,20   zł  + 8 % podatek VAT za 1 m³,
  2. za wodomierz o średnicy poniżej 1 cala w wysokości 9,20 zł   +  8% podatek VAT  miesięcznie, 
  3. za wodomierz o średnicy 1 cal i powyżej 1 cala w wysokości 18,40 zł   + 8%  podatek VAT miesięcznie,
  4. w przypadku nie posiadania przez Członka Spółki wodomierza – ustala się świadczenie w formie „ryczałtu” w kwocie 5,00 m³ x wysokość świadczenia za wodę ustalonego w pkt. 1.

 

UWAGA! 

ZMIANA GODZIN PRACY BIURA

Od dnia 01 września 2017 r. biuro Spółki czynne będzie w następujących dniach:

PONIEDZIAŁEK  -    16:00 – 17:00

WTOREK           -      7:30 – 11:30

PIĄTEK             -       7:30 – 11:30

SOBOTA            -      Druga sobota miesiąca  9:00 – 10:30

 

UWAGA!

Co zrobć gdy instalacja zamarzła?

1. Jeżeli dojdzie do zamarznięcia instalacji wodociągowej należy ją ogrzać, poprzez podniesienie temperatury wewnątrz pomieszczeń, używając grzejników czy dmuchaw elektrycznych. 

2. Zaczynamy ogrzewanie instalacji najpierw na końcch rury, nie na środku. 

3. Zabronione jest polewanie rur i wodomierza gorącą wodą ponieważ grozi to zniszczeniem instalacji i urządzenia pomiarowego. 

4. Jeżeli po kilku godiznach nic się nie zmieni należy zawiadomić Spółkę Wodną. 

 

KOMUNIKAT - WYŁĄCZENIE WODY

W dniu 20.10.2016 r. od godz. 13:00 - 17:00 (czwartek) nastąpi wyłączenie wody w rejonie ul. Huta, Ks. Juroszka, część ul. Wyzwolenia, ul. Zielona, część ul. Partyzantów. Za utrudnienia przepraszamy.

 

UWAGA! 

ZMIANA GODZIN PRACY BIURA

Od dnia 01 września 2016 r. biuro Spółki czynne będzie w następujących dniach:

PONIEDZIAŁEK      16:00 – 17:00

WTOREK                 7:30 – 10:30

PIĄTEK                    8:00 – 12:00

 

KOMUNIKAT

W dniu 25 marca 2016 r.  (Wielk i Piątek) biuro Spółki będzie nieczynne.

KOMUNIKAT
W DNIU 12.01.2016 r. NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY W GODZINACH   9:20 - 10:20 NA SKUTEK USUWANIA AWARII

KOMUNIKAT z dnia 03.08.2015 r.
UWAGA ODBIORCY WODY!
W związku z  panującą suszą Zarząd Spółki Wodnej prosi o ograniczenie poboru wody, wyłącznie do celów socjalno - konsumpcyjnych, aż do odwołania.