telefon: (33) 85 87 162
biuro@swchrobaczy.pl

O Spółce

Spółka Wodna dostarcza wodę na warunkach określonych:

  1. Ustawą z dnia 20 lipca 2017 - Prawo Wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566)
  2. Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 (Dz.U. 2019  poz. 1437, 1495)
  3.  w aktualnie obowiązującym Statutcie Spółki Wodnej.

Spółka Wodna Brenna-Chrobaczy-Centrum w Brennej z siedzibą przy ul. Wyzwolenia 69B, 43-438 Brenna, figuruje w systemie informacyjnym gopodarowania wodami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod poz. 9213 (numer archiwlany: 16/MW)


Organy Spółki:

Skład Zarządu :

Pracownicy:

          Maria Kłósko - księgowa Spółki

          Anna Dawid - obsługa biura Spółki

         Józef Ferfecki - konserwator SUW i sieci wodociągwej

         Marek Mojeścik - konserwator SUW i sieci wodociągowej

         Marcin Dawid - inkasent Spółki

Skład Komisji Rewizyjnej:

          Alicja Kaczor - przewodniczący komisji

           Jerzy Bąk - członek komisji

           Jan Madzia - członek komisji