telefon: (33) 85 87 162
biuro@swchrobaczy.pl

Aktualności

09.06.2023

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

SPÓŁKA WODNA BRENNA-CHROBACZY-CENTRUM

INFORMUJE, ŻE 12 CERWCA 2023 r. W GODZ. 08:00 DO 12:00

W ZWIĄZKU Z PRACAMI REMONTOWYMI NA SIECI GŁÓWNEJ NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY  DLA ODBIORCÓW:
UL. BUKOWEJ NA ODCINKU OD SP 2 DO UL. OBJAZDOWEJ oraz UL. OBJAZDOWEJ.
 

        ZA UTRUDNIENIE PRZEPRASZAMY

AWARIA 25.05.2023 r.

Przerwa w dostawie wody na ul. Bukowej. Trwa usuwanie awarii, szacunkowy czas wznowienia dostawy wody nastąpi około 13.00-14.00. Za utrudnienia przepraszamy. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NALEŻNOŚĆ ZA DOSTARCZANĄ WODĘ od 01.04.2022 r.

Świadczenia Członków na rzecz Spółki:

  1. za dostarczaną wodę w kwocie 4,20   zł  + podatek 8% VAT za 1 m³.
  2. za wodomierz o średnicy poniżej 1 cala w wysokości 9,20 zł   +  8% podatek VAT  miesięcznie,
  3. za wodomierz o średnicy 1 cal i powyżej 1 cala w wysokości 18,40 zł   + 8%  podatek VAT miesięcznie,
  4. w przypadku nie posiadania przez Członka Spółki wodomierza – ustala się świadczenie w formie „ryczałtu” w kwocie 5,00 m³ x wysokość świadczenia za wodę ustalonego w pkt. 1.

Należności za dostarczanie wody dla odbiorców:

  1. za dostarczaną wodę w kwocie 4,90   zł  + 8 % podatek VAT za 1 m³,
  2. za wodomierz o średnicy poniżej 1 cala w wysokości 9,20 zł   +  8% podatek VAT  miesięcznie, 
  3. za wodomierz o średnicy 1 cal i powyżej 1 cala w wysokości 18,40 zł   + 8%  podatek VAT miesięcznie,
  4. w przypadku nie posiadania przez Członka Spółki wodomierza – ustala się świadczenie w formie „ryczałtu” w kwocie 5,00 m³ x wysokość świadczenia za wodę ustalonego w pkt. 1.

 

ZMIANA SIEDZIBY SPÓŁKI WODNEJ

Informujemy, że biuro Spółki miesci się przy ul. Wyzwolenia 69 B w Brennej.

 

INFORMACJA 23.03.2020 r.

 

W związku z sytuacją epidemiczną związaną z wirusem COVID-19 biuro Spółki Wodnej Brenna – Chrobaczy –Centrum będzie nieczynne do odwołania.

Wszelkie sprawy prosimy kierować na adres: biuro@swchrobaczy.pl lub pod numer telefonu: 535548110.

KOMUNIKAT z dnia 13.03.2020 r.

Stosując się do rekonedacji Ministra Zdrowia dotyczących zahamowania rozprzestrzeniania się koronawirusa, z dniem 13.03.2020 r. zawieszamy dokonywanie odczytów wodomierzy przez Inkasenta. Odczyty wznowione zostaną, po usupokojeniu się obecnej sytuacji. Prosimy o podawanie stanów wodomierzy pod nr. tel. 696832516 lub pocztą elektroniczą na adres biuro@swchrobaczy.pl.

 

KOMUNIKAT z dnia 26.07.2019 r.

SUSZA - UWAGA ODBIORCY WODY!
W związku z  panującą suszą Zarząd Spółki Wodnej prosi o ograniczenie poboru wody, wyłącznie do celów socjalno - konsumpcyjnych, aż do odwołania. Zabrania się podlewania kwiatów oraz używania wody do celów rekreacyjnych.

UWAGA!

Co zrobć gdy instalacja zamarzła?

1. Jeżeli dojdzie do zamarznięcia instalacji wodociągowej należy ją ogrzać, poprzez podniesienie temperatury wewnątrz pomieszczeń, używając grzejników czy dmuchaw elektrycznych. 

2. Zaczynamy ogrzewanie instalacji najpierw na końcch rury, nie na środku. 

3. Zabronione jest polewanie rur i wodomierza gorącą wodą ponieważ grozi to zniszczeniem instalacji i urządzenia pomiarowego. 

4. Jeżeli po kilku godiznach nic się nie zmieni należy zawiadomić Spółkę Wodną.